Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong công tác đối ngoai

(VOV5) -Chủ động hội nhập sâu, rộng; tích cực nhằm duy trì, củng cố môi trường hòa bình ổn định phục vụ phát triển, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Ngày 16/8, bên lề các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 đang diễn ra tại Hà Nội, nhiều đại sứ, trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài chia sẻ tinh thần đổi mới tư duy được triển khai mạnh mẽ tại Hội nghị lần này.

Đại sứ Việt Nam tại Anh Trần Ngọc An cho rằng:  Chủ đề của phiên họp hôm nay là Ngoại giao phục vụ phát triển. Đây cũng là một nội dung mới so với trước đây. Nếu như trước đây chúng ta hay nói ngoại giao phục vụ kinh tế thì nay là ngoại giao phục vụ phát triển. Nội hàm của nó rộng hơn, tất nhiên phương châm vẫn là phục vụ phát triển kinh tế nhưng phát triển bao gồm nhiều vấn đề, ví dụ biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong công tác đối ngoai - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga - Ngô Đức Mạnh. 

Là một người từng gắn bó nhiều năm với công tác đối ngoại quốc hội, ông Ngô Đức Mạnh, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại quốc hội cho rằng đổi mới tư duy đối ngoại trong bối cảnh quốc tế mới khi Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng là Quốc hội cần làm tốt hơn nữa chức năng giám sát: -

"Đặc điểm của đối ngoại là hoàn thiện các thể chế pháp lý và tạo điều kiện cho công tác đối ngoại, đặc biệt là cho các cơ quan đại diện ở nước ngoài hoạt động tốt hơn. Đó cũng chính là vai trò giám sát tối cao của Quốc hội. Chúng ta hiện tham gia gần 1000 điều ước quốc tế, trong số đó 30% là với các đối chiến lược. Nếu làm tốt công tác này thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và hoạt động đối ngoại."

Chủ động hội nhập sâu, rộng; tích cực đóng góp định hình luật chơi nhằm duy trì, củng cố môi trường hòa bình ổn định phục vụ phát triển, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia để nâng cao vị thế của đất nước là tinh thần chung của các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài tại Hội nghị lần này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác