Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(VOV5) - Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Quân đội sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng 27/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thục hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - ảnh 1

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Quân chính toàn quốc. (Ảnh: Vũ Dũng/VOV)

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm tốt công tác xây dựng thể chế; làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sức chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; quan tâm đến công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế…

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Vũ Dũng/VOV)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ủng hộ Quân đội, tạo điều kiện tốt nhất cho Quân đội, trong quá trình tổ chức lực lượng, trang bị và thực hiện nhiệm vụ. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Quân đội sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác