Tổ chức lao đông quốc tế hoan nghênh Việt Nam phê chuẩn công ước cơ bản của ILO về thương lượng tập thể (Công ước 98)

(VOV5) - Quyết định thông qua Công ước 98 này được tất cả 452 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thuận trong phiên họp sáng 14/6 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Tổ chức lao đông quốc tế hoan nghênh Việt Nam phê chuẩn công ước cơ bản của ILO về thương lượng tập thể (Công ước 98) - ảnh 1

Ngày 14/6, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chúc mừng Việt Nam đã có quyết định quan trọng phê chuẩn một trong những công ước cơ bản của ILO nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể. Quyết định thông qua Công ước 98 này được tất cả 452 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thuận trong phiên họp sáng 14/6 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Giám đốc ILO Việt Nam, Chang-Hee Lee cho rằng việc phê chuẩn Công ước 98 sẽ đẩy mạnh hơn nữa thương lượng tập thể thực chất để có được những giải pháp đem lại lợi ích cho tất cả các bên tại nơi làm việc. Điều này có thể dẫn đến điều kiện làm việc tốt hơn, năng suất lao động cao hơn, và sự phồn thịnh được chia sẻ công bằng, góp phần mang lại phát triển bền vững.

Công ước 98 là một trong 8 công ước cốt lõi của ILO thuộc khuôn khổ Tuyên bố năm 1998 về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, là cấu phần quan trọng của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, như CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) hay Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU.

Đây là công ước cơ bản thứ 6 của ILO mà Việt Nam phê chuẩn, bên cạnh các công ước cốt lõi khác là Công ước 29 về lao động cưỡng bức, Công ước 100 và 111 về chống phân biệt đối xử, Công ước 138 và 182 về lao động trẻ em.

Việt Nam sẽ tiếp tục công việc chuẩn bị để tiến tới phê chuẩn Công ước 105 về lao động cưỡng bức vào năm 2020 và Công ước 87 về tự do hiệp hội vào năm 2023./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác