Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

(VOV5) - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 27/04/2016.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác