Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

 

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào do Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu sang dự lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự đóng góp to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước của Việt Nam; việc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần không chỉ là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến, mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng mất đi một người bạn thân thiết và gần gũi. Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào không ngừng đơm hoa kết trái.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, vì sự phát triển phồn vinh của hai dân tộc cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác