Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu làm tốt công tác cán bộ

(VOV5) -Tổng Bí thư nhấn mạnh: Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ là để có tầm nhìn xa, có cái khung để đào tạo, bố trí cán bộ. 

Ngày 8/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp, cho ý kiến về kết quả kiểm tra của 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu làm tốt công tác cán bộ - ảnh 1Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. - Ảnh: TTXVN. 

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công tác cán bộ cực kỳ quan trọng, qua thực tiễn càng ngày càng thấy quan trọng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ là để có tầm nhìn xa, có cái khung để đào tạo, bố trí cán bộ. Tổng Bí thư lưu ý công tác đánh giá cán bộ là rất khó, thông tin phải đầy đủ, nhiều kênh, nhiều chiều, thật sự trong sáng, công tâm, khách quan. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác