Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về công tác giám sát năm 2017

(VOV5) Tiếp tục phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2017; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017 và dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về công tác giám sát năm 2017 - ảnh 1


Theo Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, chương trình giám sát của Quốc hội sẽ bắt đầu từ kì họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV với những công việc như: Xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kì họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; giám sát chuyên đề. Với giám sát chuyên đề, Quốc hội sẽ tập trung vào những vấn đề bức xúc ở tầm vĩ mô ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội, được người dân, đại biểu quan tâm. Dự kiến, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề tại 2 kì họp trong năm; Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại phiên họp tháng 8 và tháng 9/2017; Hội đồng dân tộc giám sát 3-4 chuyên đề; các ủy ban giám sát 1-2 chuyên đề, báo cáo kết quả với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi báo cáo đến đại biểu Quốc hội.


Có 6 nội dung chuyên đề được đề xuất, đó là: việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lí chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2011-2016; việc giám sát về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT; việc cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; đào tạo sau đại học, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; việc thực hiện chính sách, pháp luật với ngư dân và phát triển kinh tế biển; xử lí chất thải các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư.

Dự kiến chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ cấu tổ chức và thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Cho ý kiến về việc giao Kênh Truyền hình Quốc hội của Đài Tiếng nói Việt Nam về Quốc hội.

Phản hồi

Các tin/bài khác