Ủy ban Thường vụ Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 2 của phiên họp 33

(VOV5) - Ủy ban Thường vụ quốc hội xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách trung ương.

Tiếp tục phiên họp 33, trong tuần làm việc thứ 2 bắt đầu từ hôm nay, 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Cũng trong tuần này, Ủy ban Thường vụ quốc hội cho ý kiến vào Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020; Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào Luật chứng khoán (sửa đổi); Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. 

Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ quốc hội xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách trung ương; việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác