Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017

(VOV5) - Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 15/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017.

Báo cáo cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo từ cuối năm 2016 đến nay nhìn chung có giảm, tuy nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Trong đó, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 - ảnh 1(Ảnh: Quochoi.vn). 

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng chuyên nghiệp.

Cùng với đó, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, tiếp tục phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc đông người, phức tạp. Ủy ban nhân dân các cấp chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý các trường hợp khiếu kiện đông người ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa việc công dân tập hợp đông người, khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác