Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

(VOV5) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của Chính Phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2014.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân - ảnh 1
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày báo cáo tại phiên họp (Ảnh: vov.vn)


 Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Năm 2014, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân chưa cao. Một số lãnh đạo địa phương chưa quan tâm hoặc chưa trực tiếp tiếp công dân.


Đồng tình với các  giải pháp mà báo cáo của Chính phủ đã đề ra để giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2015, các đại biểu nhấn mạnh thời gian tới cần rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan đến quyền và lợi ích của người dân cho phù hợp với Hiến pháp 2013; Chấn chỉnh tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại tố cáo như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản… Phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, đồng thời củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác