Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình phê chuẩn nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân

(VOV5) -  Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2015.


Sáng nay, tiếp tục phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các Tờ trình, Đề án của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê chuẩn bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát quân sự các cấp.


Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình phê chuẩn nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân - ảnh 1
Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hoà Bình trình bày các Tờ trình, Đề án. (Ảnh: TTXVN)Theo báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tư pháp cơ bản tán thành sự cần thiết ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trong bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách thành viên Ủy ban kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; phê chuẩn danh sách Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thành lập và giải thể Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực; phê chuẩn bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp; quy định về Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân. Các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu, chuẩn bị nghiêm túc trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành, kết quả nghiên cứu các đề án, hội thảo hoa học, lấy ý kiến các chuyên gia… đủ điều kiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2015. Để chuẩn bị cho việc tổ chức thi hành Luật, cần phải ban hành các Nghị quyết phê chuẩn, quyết định, quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân.

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật khí tượng thủy văn./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác