Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật đo đạc và bản đồ

(VOV5) -Đây là dự thảo Luật có tính chuyên ngành, quy định các chính sách của nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14, sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Dự án Luật đo đạc và bản đồ.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật đo đạc và bản đồ - ảnh 1Phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Theo tờ trình của Chính phủ, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, việc sửa đổi, nâng tầm pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ hiện hành, bổ sung các quy định còn thiếu để xây dựng và ban hành Luật đo đạc và bản đồ là yêu cầu cấp bách và thực tiễn khách quan.

Đây là dự thảo Luật có tính chuyên ngành, quy định các chính sách của nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ; hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện hoạt động đo đạc và bản đồ; Quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác