Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Dự án Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi

(VOV5) - Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng: đây là dự án luật quan trọng, dự kiến kỳ họp Quốc hội thứ 6 sẽ thông qua

Tiếp tục Phiên họp thứ 26, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2)  về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Qua thảo luận vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý về nguồn gốc.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng: đây là dự án luật quan trọng, dự kiến kỳ họp Quốc hội thứ 6 sẽ thông qua, để giải quyết những vấn đề vướng mắc, bất cập của Luật phòng chống tham nhũng hiện hành, đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa thể chế hóa nghị quyết Trung ương về phòng chống tham nhũng và hội nhập công ước của liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng. Đối với việc xử lý tài sản thu nhập tăng thêm không chứng minh được nguồn gốc còn nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, qua ý kiến cả quá trình làm việc, đề nghị rút lại còn 2 phương án gồm: phương án để giải quyết ra tòa bằng tố tụng dân sự và phương án 2 là thu thuế.

 ( Bổ sung vào cuối tin Quốc hội trước)

Phản hồi

Các tin/bài khác