Ủy ban TVQH cho ý kiến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ

(VOV5) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí chỉ giới hạn trong nội luật hóa các cam kết của hiệp định CPTPP.

Chiều 10/4, tại phiên họp 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Các đại biểu khẳng định: kinh doanh bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ủy ban TVQH cho ý kiến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ - ảnh 1 Quang cảnh phiên họp -Ảnh daibieunhandan.vn

Các đại biểu cho rằng: Dự án Luật đã sửa đổi, bổ sung một số điều cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện cam kết của Việt Nam về mở cửa thị trường dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Theo đó, quy định điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là: Đảm bảo tài chính trong việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bằng một trong các hình thức: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo lãnh thanh toán ngân hàng, bảo hiểm bảo lãnh, ký quỹ, vốn chủ sở hữu.

Do đó, cơ quan soạn thảo cần xác định lại tính chất của các điều kiện này theo hướng: nếu là điều kiện kinh doanh thì phải được quy định cụ thể ngay tại Luật Kinh doanh bảo hiểm hoặc Dự thảo Nghị định; nếu là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thì phải quy định trong điều luật về quyền, trách nhiệm của chủ thể cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm…

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí chỉ giới hạn trong nội luật hóa các cam kết của hiệp định CPTPP, đồng thời tiếp tục xin ý kiến Quốc hội nghiên cứu, tổng kết, đánh giá đưa vào sửa đổi Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ vào năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác