Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn du lịch ASEAN

(VOV5)- Ngày 5/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN vào năm 2019. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án chi tiết, trình Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác