Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực Châu Á, Thái Bình Dương

(VOV5) - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực Châu Á, Thái Bình Dương lần thứ 10 từ ngày 18-21/4/2017 tại Hà Nội, với chủ đề  chính "Tầm nhìn hướng đến 2020: Tăng cường sự hợp tác hơn nữa giữa các chính phủ và khu vực HTX".


Đây là hoạt động quan trọng nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các Chính phủ. Sự kiện là dịp để tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, chính sách nhất quán ngoại giao của Việt Nam là làm bạn với tất cả các nước và chia sẻ kinh nghiệm góp phần phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là Hợp tác xã theo hướng bền vững.

Phản hồi

Các tin/bài khác