Việt Nam - Thái Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ

(VOV5) - Hiệp định tạo cơ sở pháp lý để triển khai các chương trình hợp tác khoa học và công nghệ cụ thể giữa hai nước.

Việt Nam - Thái Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ - ảnh 1

Thủ tướng Việt Nam và Thái Lan chứng kiến lễ ký kết hiệp định giữa Bộ Khoa học và Công nghệ hai nước năm 2017 - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Chính phủ vừa phê duyệt "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo". Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phía Việt Nam và phía Thái Lan tổ chức triển khai Hiệp định.

Năm 2017, hai nước ký Hiệp định về Hợp tác Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thái Lan. Hiệp định tạo cơ sở pháp lý để triển khai các chương trình hợp tác khoa học và công nghệ cụ thể giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ điện tử và máy tính, khoa học vật liệu và công nghệ nano, lương thực - nước và an ninh năng lượng, khoa học nông nghiệp, khoa học môi trường, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hợp tác phát triển các công nghệ phù hợp với xu thế của Cách mạng Công nghiệp 4.0. Đồng thời góp phần mở rộng và thúc đẩy các mối quan hệ giữa các tổ chức khoa học - công nghệ của hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác