Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm Cách mạng XHCN tháng Mười

(VOV5) - Các đại biểu nhất trí cho rằng CNXH vẫn là giải pháp đúng đắn duy nhất và cần thiết cho nhân loại ngày nay.

Từ ngày 8-10/10, tại thành phố Kolkata của Ấn Độ, Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “100 năm Cách mạng Xã hội chủ nghĩa (XHCN) tháng Mười vĩ đại - kinh nghiệm quá khứ và hiện tại về xây dựng CNXH - bài học và chiến lược cho những người cộng sản trong thế giới đương đại”.

Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm Cách mạng XHCN tháng Mười - ảnh 1 Lãnh tụ V.I. Lenin từ Phần Lan bí mật trở về nước trực tiếp lãnh đạo thành công Cách mạng tháng 10 Nga. Ảnh: History Conflicts

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trần Đắc Lợi, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, dẫn đầu.

Các đại biểu tập trung trao đổi về ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn của cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười Nga vĩ đại, nhận định Cách mạng Tháng Mười không chỉ thay đổi số phận nhân dân lao động nước Nga mà còn thay đổi số phận của nhân loại, mở ra kỷ nguyên xây dựng một xã hội kiểu mới không còn bóc lột và mọi người đều thực sự bình đẳng.

Các đại biểu cũng trao đổi về tình hình thế giới đương đại, nhất là về tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng sâu sắc của chủ nghĩa tư bản thế giới đối với nhân dân lao động các nước, về thực tiễn và những bài học kinh nghiệm về xây dựng CNXH trong thế kỷ 21, nhất là tại Việt Nam, Trung Quốc, Cuba. Các đại biểu nhất trí cho rằng CNXH vẫn là giải pháp đúng đắn duy nhất và cần thiết cho nhân loại ngày nay, cho rằng lý tưởng và tinh thần của Cách mạng Tháng Mười tiếp tục là ngọn cờ dẫn đường cho cuộc đấu tranh cho nhân dân lao động toàn thế giới trong thời kỳ mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác