Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo

(VOV5) - Hai bên tập trung thảo luận về các giải pháp tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Sáng 11/10, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo.

Đây là dịp để 2 bên cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tôn giáo; nâng cao chất lượng và hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trong xu thế toàn cầu hóa. Hai bên tập trung thảo luận về các giải pháp tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết: Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giai đoạn 2014 đến 2020, thời gian qua, hai bên đã tổ chức 7 hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo cho gần 100 cán bộ làm công tác này: “Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác tôn giáo lần thứ 7 là dịp để chúng ta cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và những bài học thực tiễn trong công tác tôn giáo của mỗi nước. Qua đó nâng cao hơn nữa năng lực quản lý và tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả về công tác tôn giáo, góp phần quan trọng trọng sự nghiệp duy trì sự ổn định xã hội xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác