Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh trong thời kỳ mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh giai cấp công nhân nhất định sẽ nêu cao bản chất cách mạng, tinh thần tiên phong, nòng cốt, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo.

Sáng 25/09, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) diễn ra phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tham dự có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; đại diện Liên hiệp Công đoàn thế giới, Tổng Công đoàn Quốc tế, Công đoàn ASEAN, Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam...

Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh trong thời kỳ mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách  - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023 - Ảnh: Sơn Tùng/Báo Lao Động    

Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh giai cấp công nhân luôn là lực lượng tiên phong của cách mạng Việt Nam; Đảng, nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân và người lao động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta tiếp tục kiên định quan điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến hiện đại, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp nông dân, giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết để bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị của mỗi người công nhân và toàn xã hội, trong đó tổ chức công đoàn có vai trò trách nhiệm to lớn".

Trước tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét. Đó là: chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân viên chức, người lao động; thường xuyên chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoan viên, người lao động; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức phương thức và hiệu quả hoạt động của công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới; tham gia xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, coi đây cũng là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên công nhân viên chức người lao động và tổ chức công đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới, do đó, các đại biểu cần sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác tốt bầu vào BCH khóa XII để đưa phong trào công nhân Việt Nam tiếp tục phát triển, đạt những thành tích to lớn hơn nữa. 

Khẳng định Đại hội Công đoàn lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Tôi tin tưởng và kỳ vọng sau đại hội này phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn Việt Nam sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp xứng đáng nhiều hơn nữa vào sự nghiệp thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội của Đảng. Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân nhất định sẽ nêu cao bản chất cách mạng, tinh thần tiên phong, nòng cốt, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, hùng cường".

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cam kết giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Sau phiên trọng thể sáng nay, buổi chiều, Đại hội tiến hành bầu cử nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động khóa mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác