Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng việc ban hành Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Công an nhân dân trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới. 

Hôm nay 7/6, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe báo cáo Tờ trình và thẩm tra về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

 Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) - Ảnh: quochoi

Trình bày về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: Luật Công an nhân dân năm 2014 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Khoá XIII và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015. Thực hiện quy định của Luật này, tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân đã từng bước đi vào ổn định và thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Luật định, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: “Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong đó xác định: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an. Trong thời gian qua Quốc hội đã thông qua nhiều luật, bộ luật có những quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân năm 2014 bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật của Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng cho rằng việc ban hành Luật Công an Nhân dân (sửa đổi) sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Công an nhân dân trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới. Đồng thời bảo đảm tính hợp hiến, thống nhất, đồng bộ của Luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác