Xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới

(VOV5) - Các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ quan điểm mới theo tinh thần Nghị quyết XII của Đảng Cộng sản Việt Nam về “lòng dân”, “thế trận lòng dân”; xây dựng “thế trận lòng dân”.

Trong 2 ngày (15 -16/5), tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng thế trận lòng dân- Nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới”

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới - ảnh 1  Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội thảo. 

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ quan điểm mới theo tinh thần Nghị quyết XII của Đảng Cộng sản Việt Nam về “lòng dân”, “thế trận lòng dân”; xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới; những vấn đề đặt ra đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và hệ thống chính trị hiện nay về xây dựng “thế trận lòng dân”; đề xuất các yêu cầu, giải pháp để thực hiện hiệu quả quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác