Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(VOV5) - Đó là nội dung buổi làm việc Đoàn kiểm tra Trung ương do ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương, dẫn đầu với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 
Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước - ảnh 1 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VOV.VN

Sáng 20/4, Đoàn kiểm tra Trung ương do ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương, dẫn đầu, có buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng biểu dương Thành phố Hồ Chí Minh có sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo trong xây dựng phát triển con người, đã ban hành các kế hoạch và đã được những kết quả quan trọng mà Nghị quyết 33 đã đề ra, đã đặt sự phát triển của văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Thành phố nỗ lực cố gắng hơn, đầu tư cho văn hóa phải tương xứng hơn để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. "Trong nhận thức đã đặt ngang hàng văn hóa với kinh tế và chính trị. Coi nghĩa tình, cái văn minh là thành tố quan trọng ngang hàng với sự hiện đại và phát triển kinh tế. Xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại, nghĩa tình mà cái nghĩa tình là cốt lõi của người phương Nam, của con người tứ xứ hội tụ, của con người thấy bất bình chẳng tha, của con người hào hiệp giúp đỡ lẫn nhau. Nên văn minh nghĩa tình rất quan trọng trong nhận thức".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác