Xem xét nhiều nội dung tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV khai mạc sáng 11/7, tại Hà Nội.

Theo chương trình, đối với công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của các dự án: Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). 

Trong phiên họp 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số nội dung: Việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước; phương án phân bổ số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 còn lại; việc sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho các dự án đường sắt quan trọng và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách; dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường; về điều chỉnh tổng mức đầu tư các Dự án đường sắt đô thị Thành phố  Hồ Chí Minh; việc thực hiện một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư; dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Cần Thơ... 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác