Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(VOV5) - Sáng 12/7, tại Đồng Tháp, diễn ra Tọa đàm về giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Phát tại buổi Tọa đàm, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chính là nội dung hoạt động cụ thể nhằm triển khai chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về Chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động là một hoạt động thường xuyên, tập trung của Mặt trận Tổ Việt Nam, thể hiện sự đổi mới trong cơ chế làm việc, nhằm nâng cao hiệu quả công tác của Mặt trận.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu cho rằng để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cần đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, là cơ sở xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp, của hệ thống chính trị đối với Cuộc vận động. Đồng thời Nhà nước ban hành cơ chế để tổ chức thực hiện Cuộc vận động nhất là ban hành nội dung, tiêu chí, quy trình công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và các danh hiệu thi đua ở cơ sở.

Phản hồi

Các tin/bài khác