Khởi động chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

(VOV5) - Ngày 26/7, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo về chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại Tây nguyên và cực Nam Trung bộ.


Hội thảo nhằm khởi động chương trình này tại 7 tỉnh trong vùng gồm 5 tỉnh Tây nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Đây là vùng thứ 3 sau 2 vùng Tây Bắc và Đông Bắc (mỗi vùng có 7 tỉnh) khởi động chương trình này.  Theo cam kết của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng sẽ hỗ trợ Việt Nam 200 triệu USD để xây dựng các công trình và nâng cao nhận thức về khả năng tiếp cận nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh dựa trên kết quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác