Đặc sắc Tuần Phim APEC 2017

Đặc sắc Tuần Phim APEC 2017

(VOV5) - Các phim được trình chiếu trong chương trình này được chọn lọc từ các nền điện ảnh của các thành viên APEC, thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng và...