Khởi động Năm tình nguyện Quốc gia 2019

Khởi động Năm tình nguyện Quốc gia 2019

(VOV5) - Mỗi đoàn viên, thanh niên phải chủ động lựa chọn, đăng ký những phần việc tình nguyện mà trong đó thể hiện được ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong...
Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019

Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019

(VOV5) - Chủ đề của Diễn đàn là nội dung cụ thể hóa định hướng chung của các quốc gia trong hợp tác ASEAN, hướng tới khu vực ASEAN “Một tầm nhìn,...