Hát về Thầy - Cô

(VOV5) - tháng 8 năm 1957, Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vacsava - Ba Lan, đã thông qua bản Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là “Ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo”. Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm làm ngày Nhà giáo Việt Nam. Quyết định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vị trí, vai trò của các nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục đào tạo.


Hát về Thầy - Cô - ảnh 1
Cũng từ đó, Thầy cô và mái trường đã trở thành đề tài rộng lớn và hấp dẫn giới văn nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật nhằm tôn vinh những người làm công tác giáo dục Việt Nam.


Nhấn vào file để nghe âm thanh:

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác