Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

(VOV5) - Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 (Tác phẩm báo chí và sách) do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí và sách về thông tin đối ngoại xuất sắc. Đài tiếng nói Việt Nam là cơ quan thường trực giải năm 2016.


Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016  - ảnh 1
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016


Nghe âm thanh tại đây: 


Nội dung: Quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, phát triển, tích cực hội nhập quốc tế; Nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc; Con người Việt Nam thân thiện, năng động; Thành tựu của công cuộc đổi mới; Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam; Chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Loại hình và thể loại: gồm 4 loại hình báo chí và sách

Thể loại báo chí:
- Gồm: tin, bài, phỏng vấn, chương trình, phim tài liệu, ảnh báo chí và ảnh phong cảnh. Nếu là tác phẩm bằng tiếng nước ngoài, không cần bản dịch tiếng Việt.
- Sách: nếu xuất bản trong nước, phải có giấy phép xuất bản hợp lệ.
Số lượng: mỗi cá nhân hoặc nhóm tác giả gửi tối đa 07 tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm. Với nhóm tác phẩm: không xét các tác phẩm độc lập ghép lại.

Điều kiện hợp lệ:
- Là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước và nước ngoài, từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2016.
- Với báo in và báo điện tử: gửi bản chính , hoặc bản sao chụp
- Với phát thanh và truyền hình: gửi văn bản, kèm CD, USB ghi file ấm thanh và ghi hình.
- Với ảnh: ảnh đơn in trên giấy cỡ 18 x 24; Nhóm ảnh in trên giấy 12 x 18

*Tác phẩm phải gửi kèm theo các thông tin về: tên tác phẩm, tác giả hoặc tập thể tác giả, địa chỉ liên hệ, xác nhận về thời lượng, thời gian đăng tải và các thông tin liên quan.

Thời hạn nộp tác phẩm: Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2017 (theo dấu bưu điện).
- Tác phẩm gửi về: Ban thư lý biên tập và Thính giả, Đài tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Điện thoai: 04. 62727127.    Fax: 04.62727124
- Phong bì ghi: Tác phẩm dự thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2016.

*Thông tin chi tiết về giải thưởng được đăng tải trên trang web: www.vov, www.vovworl.vn

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác