Cần đặc biệt quan tâm đến việc đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với hàng hóa nông sản

 

Đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là vấn đề còn mới với doanh nghiệp, đặc biệt là nhà vườn là nông dân với những loại nông sản Việt Nam. Đã có một thời gian dài nông sản Việt Nam xuất thô, nước ngoài mua, chế biến và mang thương hiệu của họ. Nay Việt Nam đã mở rộng thị trường hàng hóa xuất khẩu nông sản, bởi thế, việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ thương hiệu nông sản Việt là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Lê Ngọc Lâm, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và công nghệ trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN về vấn đề này. 

Cần đặc biệt quan tâm đến việc đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với hàng hóa nông sản  - ảnh 1

       Ông Lê Ngọc Lâm, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

Phản hồi

Các tin/bài khác