Huy động trí tuệ, nguồn lực kiều bào đóng góp cho thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra từ 10/11 - 14/11/2016.


Bốn chuyên đề của hội nghị xoay quanh việc huy động trí tuệ, nguồn lực của kiều bào đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài, thông tin với phóng viên VOV5 về hội nghị lần này.

Huy động trí tuệ, nguồn lực kiều bào đóng góp cho thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam


Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, chủ đề của Hội nghị năm nay là “Kiều bào chung sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”, xin ông cho biết mục đích và ý nghĩa của Hội nghị được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh lần này?

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Hội nghị năm nay được triển khai sau khi Đại hội Đảng lần thứ XII thành công. Chúng ta bắt tay vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm với mục tiêu xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân… Trong hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài năm nay, chúng tôi muốn tranh thủ ý kiến của kiều bào trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu cụ thể lần này của chúng tôi là thu hút những ý tưởng, kiến nghị hay của kiều bào cho thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước.

Chúng tôi đã nhận được số lượng đăng ký đông đảo của kiều bào ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có nhiều nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ ở các trường đại học lớn. Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 300 - 400 trí thức kiều bào từ nhiều nước trên thế giới về tham dự.

Phóng viên: Thứ trưởng cho biết về những nét mới nổi bật của hội nghị năm nay?

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Hội nghị năm nay tập trung vào đại diện các trí thức, doanh nhân thành đạt, những người có kinh nghiệm, kiến thức hay có thể đóng góp cho chiến lược phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.

Mong muốn của chúng tôi là kiều bào có thể đưa được nhiều kiến nghị cụ thể cho tất cả các lĩnh vực phát triển của thành phố. Đầu tiên là góp ý kiến về việc định hướng cho thành phố Hồ Chí Minh nên phát triển theo hướng nào, ví dụ như phát triển kinh tế tri thức, giáo dục, công nghệ cao…; nên phát triển theo chiều rộng hay chiều sâu… Chúng tôi sẽ tổ chức các chuyên đề thảo luận theo các hướng cụ thể như: làm thế nào để phát triển khoa học công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh; phát triển giáo dục theo xu hướng của thế giới đang thực hiện để thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành trung tâm cung cấp nguồn nhân lực không chỉ cho thành phố Hồ Chí Minh, vùng Nam bộ, cả nước mà còn cho các nước trong khu vực. Chúng tôi cũng muốn tranh thủ ý kiến của các doanh nhân thành đạt, tư vấn hướng đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất ở thành phố.

Phóng viên: Với nhiều tham luận và các ý kiến đóng góp của kiều bào cho Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có kế hoạch tập hợp xử lý như thế nào để các ý tưởng, kiến nghị của kiều bào đi vào thực tế, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam: Kiều bào của chúng ta luôn trăn trở, tâm huyết với sự phát triển của đất nước. Bởi vậy, trước Hội nghị đã có rất nhiều người gửi bài hay đăng lên báo chí những ý kiến của mình.

Trong Hội nghị, chúng tôi sẽ cố gắng để tranh thủ nguồn lực chất xám này thông qua các cuộc thảo luận, trao đổi thẳng thắn với nhau để làm rõ các vấn đề. Những vấn đề mà chúng ta còn băn khoăn hay kiều bào còn thắc mắc, chúng ta cần đưa ra Hội nghị, để từ đó có thể tìm ra giải pháp phù hợp.

Sau Hội nghị, những ý kiến của các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài cùng các trao đổi, thảo luận trong Hội nghị sẽ được chúng tôi nghiên cứu, tổng hợp báo cáo cấp trên. Đây sẽ là những căn cứ góp phần tham mưu cho Đảng và Nhà nước, cho thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Phóng viên: Xin cảm ơn Thứ trưởng Vũ Hồng Nam!

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác