100 tỷ đồng cho xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015

(VOV5)- Đây là quyết định vừa được Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ký ban hành. 


Theo đó, Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2015 gồm 212 đề án liên quan đến  phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, thông tin thương mại trong nước và quốc tế, xúc tiến thương mại của các vùng kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại. 


Chương trình cũng tiếp tục ưu tiên cho các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường nội địa, đặc biệt tạo lập kênh phân phối ở nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn./. 

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác