90% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử vào năm 2020

(VOV5) - Cần xây dựng lộ trình nhằm giúp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử tốt nhất thời gian tới.

Doanh nghiệp Việt Nam đã và đang bước vào thời kỳ kinh doanh thương mại điện tử, trong đó, hóa đơn điện tử được xem như là một phương thức và giải pháp hiệu quả thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Chi phí toàn bộ cho việc sử dụng một hóa đơn điện tử sẽ tiết giảm hơn 50% so với hóa đơn giấy thông thường. Theo dự báo của ngành thuế, đến năm 2020 sẽ có khoảng 90% số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính sách thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế, cho rằng: Cần xây dựng lộ trình và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin nhằm giúp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử tốt nhất thời gian tới: “Cơ quan thuế đã thường xuyên hỗ trợ người nộp thuế để xử lý lỗi trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực. Ngoài ra, thì ngành thuế thường xuyên nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ khai thuế điện tử và nâng cấp ứng dụng hệ thống hóa đơn điện tử đang có. Đối với các doanh nghiệp sử dụng thì khi có khó khăn vướng mắc thì luôn có Cục công nghệ thông tin hỗ trợ giải đáp vướng mắc. Nhiều trường hợp cử cán bộ xuống doanh nghiệp hỗ trợ. Với những doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy, thì cơ quan thuế cũng khuyến khích chuyển sang hóa đơn điện tử và cam kết tối đa để doanh nghiệp có thể áp dụng được hóa đơn điện tử.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác