Các địa phương xác định giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm

(VOV5) - Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 11 - 13/07 đề ra các giải để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. 
Các địa phương xác định giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm  - ảnh 1
Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang cũng nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; an ninh. Tại phiên bế mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 13/07, tỉnh thông qua nhiều báo cáo, nghị quyết, tờ trình quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2017 và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm gồm. Theo đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; tăng cường quảng bá du lịch, thương mại; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.

Từ ngày 11-13/07, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua nhiều Nghị quyết, trong đó, có nghị quyết về phát triển cà phê bền vững đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Nghị quyết có mục tiêu xây dựng ngành cà phê Đắk Lắk phát triển theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, mang lại giá trị gia tăng cao.

Tại tỉnh Trà Vinh, Hội đồng nhân dân tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh từ nay đến cuối năm là tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư để tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm 2017 từ 12 – 13 %.

Phản hồi

Các tin/bài khác