Cách mạng công nghiêp 4.0 có thể thúc đẩy tăng GDP từ 7 - 16%/năm

(VOV5) - Để tận dụng cơ hội, Việt Nam cần rà soát, sửa đổi thể chế quản lý kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trên nền tảng số,

(VOV5) - Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đưa ra tại Diễn đàn “Cách mạng công nghiệp 4.0: kinh nghiệm quốc tế và chính sách của Việt Nam”.

Diễn đàn nhằm lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0; cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chiến lược cách mạng công nghiệp 4.0.

Cách mạng công nghiêp 4.0 có thể thúc đẩy tăng GDP từ 7 - 16%/năm - ảnh 1

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo báo cáo của CIEM, so với kịch bản chỉ có cải cách kinh tế (không thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0) thì cách mạng công nghiệp 4.0 có thể thúc đẩy GDP Việt Nam tăng thêm 28,5 tỷ - 62,1 tỷ USD, tương đương mức tăng GDP từ 7 - 16%/năm đến năm 2030, tùy theo từng kịch bản (cao, trung bình, thấp). GDP bình quân đầu người sẽ tăng thêm 315-640 USD người vào năm 2030 nhờ tăng năng suất và tăng việc làm.

Theo các chuyên gia kinh tế, để tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam cần rà soát, sửa đổi thể chế quản lý kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trên nền tảng số, tạo không gian thể chế cho các thử nghiệm công nghệ; đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế cho các ngành công nghiệp mới xuất hiện; nâng cao chất lượng pháp luật và thi hành phát luật về bảo vệ sở hữu trí tuệ để khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đặc biệt cần nghiên cứu phát triển các sản phẩm trọng điểm về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông có tính chất chiến lược, tạo nền tảng, tác động lan tỏa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác