Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thực chất và hiệu quả

(VOV5) -  Ngày 28/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo "Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thực chất và hiệu quả". 

Hội thảo nhằm điểm lại tình hình tái cơ cấu; trong đó, trọng tâm là cổ phần hóa doanh nghiệp cũng như đưa ra đề xuất, ý kiến tham vấn cho công tác này trong thời gian tới. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng, văn bản pháp lý về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã đầy đủ nhưng quá trình thực thi chưa tốt. Các chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh cần đưa hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đi vào thực chất, toàn diện trong thời gian; trong đó, cần quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, là giải quyết đối với những doanh nghiệp lớn thua lỗ có nguy cơ đổ vỡ cao kết hợp phòng tránh thất thoát, tham nhũng.

Cùng ngày, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo Phát triển bền vững và yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận nhiều nội dung nhằm phân tích, đánh giá khách quan những khó khăn, thách thức trong phát triển doanh nghiệp gắn với thực hiện mục tiêu phát triển bền vững hiện nay. Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất những quan điểm, nguyên tắc và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp gắn với thực hiện mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

Cũng tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và ký quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Hiệp hội. Buổi đối thoại được tổ chức với mong muốn những quy định của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung được thực thi một cách nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo sự khách quan, công bằng giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không phân biệt công lập hay tư nhân, vì quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Tại Hội nghị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam ký quy chế phối hợp với mục đích tăng cường cung cấp, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động phối hợp giữa hai bên nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các cơ sở khám, chữa bệnh là thành viên Hiệp hội trong công tác tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các thành viên Hiệp hội và của người bệnh bảo hiểm y tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác