Đến năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42%

(VOV5) - Đến năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42%. Đây là một trong những mục tiêu của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đến năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42%  - ảnh 1
Tỉnh Quảng Ninh tổ chức trồng rừng đạt kết quả tốt

Mục tiêu mà Chương trình hướng tới là nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo… Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt từ 5,5% đến 6,0%/năm; diện tích rừng các loại đạt 14,4 triệu ha; giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt từ 8,0 đến 8,5 tỷ USD và duy trì ổn định 25 triệu việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Chương trình thực hiện từ năm 2016 đến hết năm 2020 với 3 nhiệm vụ chính: Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; phát triển và nâng cao năng suất, chất lượng rừng; nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm lâm nghiệp. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác