Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ VBF 2019 - Tâm thế mới

(VOV5) -Diễn đàn quy tụ hơn 500 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước

Sáng 26/6, tại Hà Nội, khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 với chủ đề: Vai trò của cộng đồng Doanh nghiệp trong phát triển bền vững. Diễn đàn quy tụ hơn 500 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, với sự góp mặt của 13 hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Được duy trì thường niên trong nhiều năm qua, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, gọi tắt là VBF, là cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa Chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ VBF 2019 - Tâm thế mới - ảnh 1 Ông Vũ Tiến Lộc,Chủ tịch diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam.

Diễn đàn VBF đã góp phần cải thiện các điều kiện kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp tư nhân, thuận lợi hóa môi trường đầu tư, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam. Theo báo cáo của các hiệp hội và các nhóm công tác tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019, mọi kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp nêu ra từ diễn đàn trước, đều đã được các cơ quan, bộ ngành Việt Nam hồi đáp.

Ông Vũ Tiến Lộc, đồng Chủ tịch Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi lựa chọn chủ đề vai trò doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững là sự lựa chọn phù hợp với yêu cầu hiện nay của nền kinh tế nước ta. Chúng ta đang đứng trước giai đoạn phải đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng đầu tư, chất lượng phát triển doanh nghiệp và chất lượng phát triển chung của nền kinh tế. Phát triển nhanh và bền vững là một yêu cầu quan trọng. Phát triển bền vững nghĩa là phải đảm bảo cân đối hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường... và cũng là con đường mà chúng ta bắt buộc phải đi theo nếu chúng ta muốn phát triển bền vững và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Cho nên sự lựa chọn lần này của cộng đồng doanh nghiệp là một tuyên bố, một thông điệp để ủng hộ Chính phủ trong những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua, để cổ vũ, thúc đẩy và triển khai các biện pháp phát triển bền vững trong nền kinh tế Việt Nam

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác