Diễn đàn MDEC - Hậu Giang năm 2016 sẽ diễn ra trong tháng 7 tới

(VOV5) - Diễn đàn Hợp tác kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016 (MDEC - Hậu Giang 2016) có chủ đề "Đồng bằng sông Cửu Long - Chủ động hội nhập và phát triển bền vững” sẽ diễn ra từ ngày 11/07 đến 15/07 tới đây.

Tại diễn đàn năm nay sẽ gồm các hoạt động chính như: hội nghị “Đồng bằng sông Cửu Long - Chủ động hội nhập và phát triển”; diễn đàn doanh nghiệp; hội thảo về tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; hội thảo “Hỗ trợ và thúc đẩy ứng dụng, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp theo chuỗi giá trị”; hội nghị Ban chỉ đạo.

Diễn đàn MDEC - Hậu Giang năm 2016 sẽ diễn ra trong tháng 7 tới - ảnh 1
Ảnh:baochinhphu.vnDiễn đàn MDEC là một hoạt động liên kết mở nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và tiềm năng, thế mạnh của vùng; tăng cường hợp tác kinh tế, xây dựng các chương trình hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong vùng với nhau, với các tỉnh, thành phố trong cả nước và với các Bộ, ngành Trung ương; khai thác có hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có của từng địa phương và vùng, đem lại sự tăng trưởng bền vững. Đồng thời, tăng cường hợp tác với nước ngoài, hợp tác với các nước có lợi ích liên quan trong việc quản lý và sử dụng tài nguyên sông Mekong; hợp tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch. Bên cạnh đó tập hợp những sáng kiến của các nhà khoa học trong và ngoài nước, các nhà quản lý của Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành phố trong vùng và các nhà doanh nghiệp theo từng chủ đề; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành về cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vùng phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác