Hàn Quốc thông qua khoản vay trị giá 77 triệu USD cho Việt Nam

(VOV5) - Ngày 19/5, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã thông qua khoản vay trị giá 77 triệu USD đối với Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (tại tỉnh Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (tại tỉnh Nghệ An) từ nguồn vốn của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF). Đây là dự án có tổng mức đầu tư 105 triệu USD, trong đó 77 triệu USD là vốn vay từ quỹ EDCF và 28 triệu USD là vốn đối ứng từ phía Việt Nam. Dự án nhằm xây dựng các tuyến đê, các công trình thoát nước để giúp ngăn mặn, giữ ngọt, đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp, sinh hoạt, chăn nuôi và các ngành kinh tế khác trong vùng dự án, đồng thời giúp cải thiện môi trường sinh thái, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác