Kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn chặt với tái cơ cấu nền kinh tế

(VOV5) - Sau 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đã định hướng phát triển cho các hợp tác xã hoạt động theo đúng bản chất; đáp ứng nhu cầu và lợi ích của thành viên tham gia hợp tác xã.

Ngày 07/09, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, chủ trì phiên họp đầu tiên, chuẩn bị báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch về Tổng kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012.

Kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn chặt với tái cơ cấu nền kinh tế - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 

Theo các đại biểu, sau 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đã định hướng phát triển cho các hợp tác xã hoạt động theo đúng bản chất; đáp ứng nhu cầu và lợi ích của thành viên tham gia hợp tác xã. Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn chặt với tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Do đó, trong báo cáo cần có những đánh giá kỹ hơn về nhận thức, tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, các hướng dẫn chỉ đạo của Chính phủ về Luật Hợp tác xã 2012.    Phó Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh tái cơ cấu lại nền kinh tế với việc Trung ương có các nghị quyết về đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng... thì đổi mới, phát triển hợp tác xã cũng phải được đặc biệt coi trọng vì gắn liền với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác