Mô hình Hợp tác xã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

(VOV5) - Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 5 đã khai mạc sáng nay, tại Hà Nội. Dự Đại hội có hơn 500 đại biểu, đại diện cho 13 triệu thành viên của hơn 2 vạn Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, 15 vạn tổ hợp tác. 

Mô hình Hợp tác xã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước - ảnh 1
Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 (Ảnh: TTtinvov)


5 năm qua, khu vực kinh tế hợp tác trong cả nước đã đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế; khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của khu vực kinh tế hợp tác trong nền kinh tế; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị. Đóng góp của khu vực kinh tế hợp tác vào GDP tăng từ hơn 5% năm 2013 lên 6,5% năm 2015. 


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nhấn mạnh: "Hơn 30 năm qua, các hộ sản xuất cá thể Việt Nam đã luôn tham gia vào chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở trong nước và quốc tế. Song đó là sự tham gia yếu thế, bị động, không có khả năng đàm phán, lựa chọn để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình. Mô hình Hợp tác xã, liên minh hợp tác xã chính là con đường căn bản để các hộ sản xuất cá thể trở thành chủ thể kinh tế, có tư cách pháp nhân, có sức cạnh tranh, chủ động liên kết, hợp tác và tiêu thụ sản phẩm.".


Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị: Liên minh hợp tác xã các cấp chủ động tham gia vào quá trình hoạch định và đề xuất các chủ trương, chính sách, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của khu vực kinh tế hợp tác; Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức ngang tầm yêu cầu mới, nhận rõ bản chất Hợp tác xã kiểu mới. 

Phản hồi

Các tin/bài khác