Ngành lâm nghiệp cần đảm bảo 3 mục tiêu để phát triển bền vững

(VOV5) - Ngày 20/07, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. 

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 cần tập trung ngành lâm nghiệp phải đảm bảo 3 mục tiêu để phát triển lâm nghiệp bền vững.

Đó là các mục tiêu: bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên; phát triển rừng để nâng cao độ che phủ rừng; nâng cao năng suất, chất lượng rừng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả các sản phẩm lâm nghiệp gắn phát triển rừng với phát triển kinh tế để nâng cao cuộc sống của người dân, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng.

Ngành lâm nghiệp cần đảm bảo 3 mục tiêu để phát triển bền vững  - ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh:Bích Hồng/BNEWS/TTXVN

Theo Phó Thủ tướng, để hiện thực 3 mục tiêu này, trước hết ngành lâm nghiệp cần khẩn trương hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật để tạo môi trường pháp lý thuận lợi trong bảo vệ phát triển rừng.

Hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), ban hành và thực thi các sáng kiến tài chính mới để tạo thêm nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp như dịch vụ môi trường rừng; cùng với đó, nâng cao chất lượng lập, quản lý, quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải gắn quy hoạch rừng với tái cấu trúc ngành lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của ngành. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu, cần tạo động lực, điều kiện để huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế trong quản lý, bảo vệ và khai thác rừng có hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác