Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân

(VOV5) - Việc triển khai Nghị quyết 26 được hội viên nông dân hưởng ứng tích cực, cho thấy vai trò trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới của tổ chức Hội Nông dân. 

Ngày 24/7 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng Nghị quyết 26 thể hiện chủ trương đúng đắn hợp lòng dân của Đảng. Việc triển khai Nghị quyết 26 được hội viên nông dân hưởng ứng tích cực, cho thấy vai trò trung tâm, nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới của tổ chức Hội Nông dân. 

Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân - ảnh 1 Chủ tịch  Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Phát biểu tại đây, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị các cấp hội nông dân tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, chú trọng tham gia cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng hợp pháp của nông dân:Muốn sản xuất hàng hóa lớn, đảm bảo chất lượng nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu chúng ta phải liên kết được nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Nhất định phải có hợp tác xã, trên hợp tác xã phải có doanh nghiệp đó là mô hình chúng ta hướng tới. Để làm tốt điều này Trung ương Hội Nông dân phối hợp chặt chẽ với Liên minh hợp tác xã, hợp sức với nhau, cùng nhau làm và bổ sung cho nhau để làm tốt điều này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác