Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

(VOV5) - Ngành du lịch sẽ xây dựng, cơ cấu lại đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới vận hành theo quy luật kinh tế thị trường.

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn - ảnh 1

Ảnh minh họa

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, ngành du lịch sẽ xây dựng, cơ cấu lại đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới vận hành theo quy luật kinh tế thị trường.

Các địa phương có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển du lịch xây dựng đề án cơ cấu lại ngành du lịch của địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; rà soát, điều chỉnh chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch, chú trọng tập trung nguồn lực xây dựng các khu vực động lực phát triển du lịch…

Đồng thời sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Đầu tư 2014 và các quy định pháp luật liên quan, tạo sự phát triển đột phá cho ngành du lịch.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; Xây dựng các đề án, dự án cải thiện chất lượng dịch vụ, hạ tầng; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển du lịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác