Phê duyệt kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội quốc tế nổi bật

(VOV5) - Kế hoạch nhằm giúp cán bộ hoạch định chính sách, người dân hiểu rõ về lợi ích quyền lợi và thách thức mà hội nhập và các hiệp định thương mại tự do mang lại cho Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 nhằm nâng cao và đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế, hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam đến với cộng đồng trong và ngoài nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phê duyệt kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội  quốc tế nổi bật  - ảnh 1 Ảnh minh họa

Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các cán bộ hoạch định chính sách, quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ về các sự kiện hội nhập quốc tế, về các giá trị, lợi ích quyền lợi, trách nhiệm và cả các thách thức mà hội nhập và các hiệp định thương mại tự do mang lại cho Việt Nam … góp phần xây dựng văn hóa hội nhập cho các địa phương và người dân theo hướng “Yêu nước – Đổi mới sáng tạo – Hợp tác trách nhiệm” thể hiện hình ảnh một Việt Nam hội nhập sâu rộng, đổi mới năng động và là điểm đến an toàn.

Đặc biệt là người nước ngoài là công dân của các nước thành viên ASEAN, các nước có quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam, các nước có ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương với Việt Nam. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác