Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững

(VOV5) - Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh kiện toàn ban chỉ đạo, cơ quan giúp việc tại địa phương nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác giảm nghèo bền vững thời gian tới.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị


Chiều 10/1, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 chủ trì cuộc họp về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả đã đạt được, đồng thời nêu rõ, khuôn khổ pháp lý từng bước được hoàn thiện góp phần tháo gỡ cho địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Năm 2016, đã chấm dứt được tình trạng nợ văn bản. 100% các địa phương đã có xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chính sách lao động việc làm từng bước nâng cao đời sống cho người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành với chức trách được giao cần rà soát lại văn bản, thông tư liên quan đến vốn nhằm tạo điều kiện phân bổ nguồn lực; Đẩy nhanh tiến độ trình danh sách các xã đặc biệt khó khăn. Cần có cuốn cẩm nang về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đôn đốc các tỉnh kiện toàn ban chỉ đạo, cơ quan giúp việc tại địa phương nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác giảm nghèo bền vững thời gian tới.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác