Quan tâm đặc biệt đến giảm nghèo bền vững

(VOV5) -  Sáng nay, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững. 


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững trong thời gian qua, đặc biệt nỗ lực của các bộ, ngành trong triển khai chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững. Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện các dự án trên cơ sở rút kinh nghiệm quá trình thực hiện 5 năm qua, từ đó đề ra mục tiêu cho 5 năm tới để chương trình giảm nghèo đi vào thực chất cả về nội dung và cách làm, hướng tới giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, cần thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, hỗ trợ thị trường phù hợp nhằm thu hút doanh nghiệp, đầu tư tạo việc làm cho lao động tại chỗ, nâng cao khả năng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tại các địa bàn nghèo, vùng dân tộc thiểu số; Kết hợp giữa chính sách giảm nghèo với chính sách phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Cần tiếp tục rà soát, tích hợp các chương trình, giảm bớt số lượng văn bản đi, trên cơ sở đó hoàn thiện đề xuất với Chính phủ. Qua đó, phát huy được vai trò hỗ trợ cho người dân có ý chí, khát vọng thoát nghèo vươn lên, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, phải tôn vinh những điển hình. Một số đối tượng, lĩnh vực, địa bàn cần nghiên cứu kỹ nhằm xóa tình trạng nghèo đói cho người dân".

Dự kiến cuối tháng 8/2016, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững sẽ sơ kết công tác 6 tháng về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm đánh giá toàn diện, rút kinh nghiệm để xây dựng Chương trình này trong giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Phản hồi

Các tin/bài khác