Tăng cường hoạt động kiểm toán Nhà nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

(VOV5) - Chủ đề của Đại hội ASOSAI 14 "Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững" là một sáng kiến của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và đã nhận được sự đồng thuận cao của Ban Điều hành ASOSAI. 

Đại hội Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) sẽ chính thức khai mạc trong sáng mai (19/09). Đại hội là sự kiện chính trị - ngoại giao có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định vị trí và vai trò của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Chủ đề của Đại hội ASOSAI 14 "Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững" là một sáng kiến của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và đã nhận được sự đồng thuận cao của Ban Điều hành ASOSAI. Với chủ đề này, tại Đại hội, các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thành viên sẽ đóng góp ý kiến nhằm tập trung làm rõ những thách thức về môi trường mà thế giới đang phải đối mặt; chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chức năng kiểm toán môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết: "Một điểm nhấn trong khuôn khổ Đại hội, đó là Hội nghị chuyên đề 7 với chủ đề "Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững". Đây là nội dung nghị sự thể hiện sự cam kết, nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI trong công cuộc theo đuổi Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc và giải quyết những vấn đề thách thức về môi trường toàn cầu, Đặc biệt, Đại hội sẽ thông qua Tuyên bố Hà Nội, văn kiện chính thức tổng kết những kết quả làm việc quan trọng nhất của Đại hội và phản ánh những cam kết hành động của cộng đồng ASOSAI đối với các mục tiêu phát triển của ASOSAI giai đoạn 2016 - 2021. Tuyên bố Hà Nội cũng là khẳng định sự quan tâm, những nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI trên cơ sở của kết quả Hội nghị chuyên đề lần thứ 7".

Kết quả của Đại hội được kỳ vọng sẽ đóng góp cho cộng đồng các cơ quan kiểm toán khu vực và thế giới văn kiện quan trọng bao gồm các chính sách, giải pháp và công cụ hữu hiệu nhằm giải quyết vấn đề môi trường, qua đó hoàn thiện các hướng dẫn, quy trình, chuẩn mực kiểm toán vì mục tiêu phát triển bền vững tại các quốc gia thành viên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác